Strefa kierunkowa na wykresie DAX-a

0 152

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 900 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od szczytu cenowego po kursie 15 700 punktów. Pierwszy tydzień października był kontynuacją ostatnich sesji wrześniowych. Rynki akcyjne nadal traciły na wartości.

DAX H1

Obecna strefa kierunkowa na niemieckim indeksie odnosi się do poziomu cenowego 15 260 punktów. Jest to strefa, która odnosi się do wyraźnej biegunowości obszaru. Mamy tam również wyznaczone już wierzchołki cenowe. Ewentualne kolejne podejście wzmocnione jest tym razem klasycznym współczynnikiem 50% z całego swignu spadkowego.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.