Korekta pędząca na wykresie EURUSD

0 164

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 115 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od fali wzrostowej, która stanowi element dla bieżącego scenariusza technicznego. Tym samym październik rozpoczął się od wzrostowej podbitki kursu głównej pary walutowej, która została jednak szybko zgaszona przez sprzedających.

EURUSD H1

Obecne wzrosty możemy targetować zgodnie z mierzeniem FE100 na korekcie pędzącej. Niebieska linia wyznacza zasięg fali CD, który znajduje się na poziomie cenowym 1,1605. Po osiągnięciu zakładanego targetu istotne będą formacje świecowe jakie pojawiają się na tym obszarze.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.