USDPLN coraz bliżej zakończenia trendu?

0 53

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1 600 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 3,9350. Przełom sierpnia i września był jednak okresem dość wyraźnej wyprzedaży USD. Trend spadkowy zakończył się w pierwszym tygodniu września i zbliżył się do strefy cenowej 3,7800.

USDPLN H4

Ostatnie dwa tygodnie to okres dość silnych wzrostów. Notowania USDPLN-a zbliżają się do głębokiego mierzenia wewnętrznego 78,6% fibo. Jest to poziom, który może okazać się wyraźną zaporą podażową. Odnosimy się tutaj do poziomu cenowego 3,9030.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.