Forex Trading Library

Kluczowa strefa dla notowań USDPLN

0 304

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 3 400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 3,9830. Większość drugiego kwartału bieżącego roku okazała się jednak wyjątkowo negatywna dla amerykańskiej waluty. Rynek ukształtowała swoje low na przełomie maja i czerwca.

USDPLN D1

Drugi tydzień września rozpoczął się od dynamicznych wzrostów. Rynek odbił się od poziomu cenowego 3,7900. Po kilkunastu sesjach bez problemu przebite zostały rejony okrągłej bariery 3,9000. W tej chwili notowania zbliżają się do głębokiego mierzenia wewnętrznego 88,6%. Jest to zarazem ostatnia zapora podażowa dla notowań. W przypadku wybicia góra poziomu cenowego (3,9450), notowania powinny w bliskiej przyszłości zaatakować 4,0000.

Leave A Reply

Your email address will not be published.