Forex Trading Library

Czy ten poziom na USDJPY zostanie wybroniony? 2021-09-24

0 261

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 111,70. Lipiec przyniósł jednak wyraźną tendencję wyprzedażową dla amerykańskiej waluty. Trend spadkowy utrzymywał się w zasadzie do początku sierpnia.

USDJPY D1

Dziś mamy trzecią sesję dynamicznych wzrostów na parze walutowej USDJPY. Widzimy jednak pewną reakcję ze strony sprzedających, którzy bronią poziomu podażowego 11055. Jest to strefa oporu, która bazuje na mierzeniu Fibonacciego 61,8%. Optymalnym interwałem do obserwacji sygnałów świecowych będzie interwał 4-godzinowy.

Leave A Reply

Your email address will not be published.