Coraz większa korekta na GOLD

0 109

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 3-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 110 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się wraz z lokalnymi wzrostami, które są elementem odrabiania strat po błyskawicznej przecenie. Notowania startowały z pułapów poniżej okrągłego kursu 1 700 dolarów za uncję. Jednak w dość szybkim tempie udaje się stabilizować dawne wyceny.

GOLD H3

Ostatnie godziny przynoszą kontynuację kierunku południowego. Notowania realizują scenariusz korekcyjny, który wyznaczony został na otwarciu bieżącego tygodnia. W schemacie tym mamy prostokąt overbalance, który ilustruje największą korektę w trendzie wzrostowym. Zgodnie z rozpiętością OneToOne, poziomem wsparcia jest strefa cenowa 1787,50 USD.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.