Pierwsza zapora na wykresie GOLD

0 36

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 3-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 80 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od szczytu cenowego po kursie 1 755 USD. Po tym fakcie na wykresie złota pojawiła się przewaga sprzedających. Kluczowa dynamika pojawiła się jednak dopiero w bieżącym tygodniu, który wyznaczył lokalne low na wykresie GOLD.

GOLD H3

W dniu dzisiejszym rynek kontynuuje wzrostową tendencję z dnia wczorajszego. Notowania złota testują obecnie mierzenie 50% z analizowanej fali spadkowej. Poziom docelowy znajduje się jednak na wyższym pułapie technicznym. Wskazujemy tutaj współczynnik Fibonacciego 61,8% po cenie 1 726 dolarów za uncję. Silnym potwierdzeniem dla tego oporu jest wyraźna biegunowość obszaru.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.