Korekta spadkowa na DAXie

0 129

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu giełdowego DAX, na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 350 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty spadkowej, która zostanie wykorzystana w bieżącej analizie scenariusza. Zakończenie fali spadkowej wyznaczyło dołek cenowy po kursie 15 150 punktów. Druga połowa ubiegłego tygodnia przyniosła nam wzmożone zaangażowanie wśród kupujących i nowe historyczne szczyty.

DAX H1

Przez całą sesję poniedziałkową widzimy korekcyjny swing na wykresie DAXa. Notowania odbijają się od bariery cenowej 15 500 punktów. W ramach widocznych spadków, wyznaczamy najbliższe wsparcie techniczne. Bazujemy tutaj na mierzeniu 50% oraz FE100. W ramach tych założeń otrzymujemy strefę popytową po kursie 15 330 punktów.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.