EURPLN kolejny raz w strefie podażowej

0 47

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2 600 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego w kluczowej strefie podażowej. Po tym fakcie na rynku EURPLN pojawiła się znaczna podaż, a kapitał zaczął przenosić się do wspólnej waluty.

EURPLN D1

Obecnie obserwujemy trzeci już długoterminowe podejście notowań do kluczowego oporu. Jest to strefa cenowa 4,6300 – 4,6350. Pierwsze z nich pojawiło się mniej więcej rok temu, kolejne w czwartym kwartale 2020 roku, natomiast pod koniec ubiegłego tygodnia kurs ponownie osiągnął analizowany pułap. Poniedziałkowa sesja była dość silnym potwierdzeniem, że kolejny raz warto próbować pozycji short.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.