Duży popyt na brytyjskiego funta

0 40

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania GBPPLN-a wyznaczył zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 4600 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od szczytów cenowych po kursie 5,2500. Była to zarazem najwyższa wycena funta brytyjskiego od grudnia 2016 roku. Od maja ubiegłego roku na wykresie GBPPLN-a budowana była szeroka fala spadkowa. Doprowadziła ona do wyznaczenia minimum w połowie września, które osiągnęło pułap 4,7900.

GBPPLN D1

Od mniej więcej czterech tygodni widzimy silny popyt na brytyjską walutę. Notowania GBPPLN poprawiają lokalne szczyty i z łatwością wracają ponad okrągłą barierę 5,0000. Kurs obecnie zbliża się do maksimum z drugiego kwartału ubiegłego roku. Pułap ten opiera się na głębokim mierzeniu wewnętrznym 78,6% fibo po kursie 5,1500.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.