تماس با ما

به خدمات پشتیبانی مشتریان ORBEX خوش آمدید. ORBEX مشتاق کمک به شما است و مطمئن است تجربه‌ای دلپذیر و موفق خواهید داشت

اطلاعات تماس

خدمات مشتریان

24 ساعته( دوشنبه-جمعه )

support@orbex.com

واحد پشتیبانی

24 ساعته( دوشنبه-جمعه )

backoffice@orbex.com

میز معاملات

24 ساعته( دوشنبه-جمعه )

dealing@orbex.com

فروش

06:00 – 15:00 GMT

sales@orbex.com

وایت لیبل

06:00 – 15:00 GMT

wl@orbex.com

کارگزاران معرف

06:00 – 15:00 GMT

ib@orbex.com

شکایات

06:00 – 15:00 GMT

complaints@orbex.com

منابع انسانی

06:00 – 15:00 GMT

hr@orbex.com

Marketing

06:00 – 15:00 GMT

marketing@orbex.com

Turkish Support

06:00 – 15:00 GMT

turkiye@orbex.com

Arabic Sales

06:00 – 15:00 GMT

arabic@orbex.com

Financial Department

07:00 – 14:00 GMT

finance@orbex.com

برای ما پیام ارسال کنید

به خدمات پشتیبانی مشتریان ORBEX خوش آمدید. ORBEX مشتاق کمک به شما است و مطمئن است تجربه‌ای دلپذیر و موفق خواهید داشت.

لطفاً فرم زیر را تکمیل کنید و سؤال خود را ارسال نمایید تا تیم حرفه‌ای ما به کمک شما بشتابند.

+00

Box Dots