KHUYẾN CÁO TỪ ORBEX

KHUYẾN CÁO TỪ ORBEX

Giao dịch Forex & Giao dịch ngoại hối ký quỹ có độ rủi ro cao, và có lẽ không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch ngoại hối, bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu đầu tư, kinh nghiệm và độ chấp nhận rủi ro của bạn. Có khả năng bạn sẽ chịu lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư, do đó bạn không nên đầu tư tiền nếu không có đủ khả năng bù lỗ. Bạn nên ý thức được tất cả các rủi ro của giao dịch ngoại hối, và hãy nghe lời khuyên từ các nhà cố vấn tài chính độc lập nếu còn nghi ngại.

Rủi ro Các hợp đồng chênh lệch

Các hợp đồng chênh lệch, đặc biệt là khi dùng đòn bẩy cao (đòn bẩy càng cao, rủi ro càng lớn) có rủi ro rất lớn. Các hợp đồng chênh lệch không phải là sản phẩm đã được tiêu chuẩn hóa. Mỗi nhà cung cấp Hợp đồng chênh lệch sẽ có những điều khoản, điều kiện và mức chi phí khác nhau. Vì lí do này, CFD không thích hợp cho hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Rủi ro thanh khoản

Thanh khoản ảnh hưởng đến khả năng giao dịch. Sẽ rất rủi ro nếu bạn không thể giao dịch tại thời điểm mà bạn muốn (để cắt lỗ hay kiếm lời).

Rủi ro khi thực hiện lệnh

Rủi ro thực hiện lệnh cùng diễn biến thực tế khiến các lệnh của bạn không thể diễn ra ngay lập tức. Ví dụ, sẽ có độ trễ giữa thời điểm bạn đặt lệnh và thời điểm lệnh được thực hiện.

Rủi ro Internet

Có những rủi ro liên quan đến hệ thống Internet bao gồm những lỗi về phần cứng, phần mềm và kết nối Internet. Vì Orbex không thể kiểm soát được vấn đề này nên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại trong giao dịch về lỗi thiết bị hay kết nối Internet.

Xác nhận

Khách hàng vui lòng đọc kĩ những thông tin sau và xác nhận rằng mình đã hiểu và do đó, chấp nhận mà không có bất kì thắc mắc nào:

    • Giá trị của các Danh mục đầu tư (bao gồm Ngoại tệ, các Hợp đồng chênh lệch, hoặc bất kì Hợp đồng phái sinh nào khác) có thể giảm xuống và khách hàng có thể nhận được số tiền ít hơn số vốn đã đầu tư ban đầu hoặc giá trị của một Danh mục đầu tư có thể sẽ biến động mạnh.
    • Các thông tin hoặc quá trình hoạt động trước đây sẽ không thể đảm bảo được về các hoạt động trong tương lai; những dữ liệu trong lịch sử không có tính chất ràng buộc và cũng không phải là dự báo chắc chắn an toàn về khoản lợi nhuận của các Danh mục đầu tư trong tương lai mà các dữ liệu này đề cập đến.
    • Một vài Danh mục đầu tư có thể sẽ không thể thanh khoản ngay do nhiều nguyên nhân khác nhau như nhu cầu sụt giảm, và Công ty có thể sẽ không thể bán các Danh mục đầu tư này hoặc không dễ dàng tập hợp thông tin về giá trị của chúng hay bất kì phát sinh nào liên quan đến rủi ro của các Danh mục đầu tư này.
    • Khi một Danh mục đầu tư được định giá bằng một đồng tiền mà không phải đồng tiền quốc gia cư trú của khách hàng, bất kì thay đổi nào trong tỉ giá hối đoái sẽ tác động tiêu cực đến giá trị, giá cả và diễn biến của Danh mục đầu tư.
    • Rủi ro của Danh mục đầu tư trên thị trường nước ngoài sẽ khác những rủi ro gặp trên thị trường nội địa. Tiềm năng lợi nhuận hay nguy cơ rủi ro khi giao dịch trên thị trường nước ngoài đều chịu ảnh hưởng của biến động tỷ giá.