CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA ORBEX

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA ORBEX

Orbex Limited cam kết bảo vệ quyền riêng tư và phát triển công nghệ, đảm bảo giúp bạn có những trải nghiệm giao dịch tuyệt vời. Tuyên bố về quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các trang web Orbex Limited, đồng thời quản lí các hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu. Khi truy cập và sử dụng Website, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và thông báo được nêu trong bản tuyên bố này, và cam kết tuân thủ theo tất cả luật pháp và quy định hiện hành.

Thu thập thông tin cá nhân

Orbex Limited thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng như email, số điện thoại, tên, địa chỉ nhà, địa chỉ cơ quan. Orbex Limited cũng thu thập những thông tin chung khác như mã bưu chính, tuổi, giới tính và sở thích. Ngoài ra, những thông tin về phần mềm và phần cứng máy tính như địa chỉ IP, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập, địa chỉ website cũng tự động được thu thập bởi Orbex. Những thông tin này được sử dụng cho việc vận hành dịch vụ, duy trì chất lượng dịch vụ và cung cấp thông số liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Orbex Limited. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn trực tiếp để lộ thông tin và dữ liệu nhạy cảm cá nhân trên bản tin công khai của Orbex Limited, thông tin này có thể bị người khác thu thập và sử dụng. Chú ý: Orbex không đọc bất kỳ thông tin cá nhân trực tuyến nào của bạn. Orbex Limited khuyến khích bạn xem lại Tuyên bố về quyền riêng tư của các trang web bạn liên kết từ Orbex để hiểu cách thức những website đó thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Orbex Limited không chịu trách nhiệm về các tuyên bố quyền riêng tư hoặc các nội dung khác trên các trang web không thuộc Orbex Limited.

Chính sách chống rửa tiền yêu cầu Orbex thu thập thông tin và có các hành động cần thiết để ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp trong chuyển đổi và hợp pháp hoá tiền tệ ( rửa tiền). Trong trường hợp nhất định, Orbex có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu về nguồn tiền.

Sử dụng thông tin cá nhân

Orbex Limited thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành trang web Orbex Limited và cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu. Orbex Limited cũng sử dụng thông tin để thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ sẵn có khác từ chúng tôi và đối tác. Trong trường hợp bạn được liên lạc bởi một đối tác với mục đích tiếp thị trực tiếp, trước khi chấp nhận, bạn sẽ được yêu cầu thể hiện sự đồng ý tự nguyện, rõ ràng, cụ thể của mình một cách minh bạch. Yêu cầu chấp nhận sẽ được đưa ra khi bạn truy cập vào website của các công ty liên quan và đánh dấu vào các ô thích hợp đề cập đến việc cung cấp các dịch vụ tiếp thị trực tiếp. Orbex Limited cũng có thể liên lạc với bạn qua các khảo sát nhằm nghiên cứu ý kiến của bạn về các dịch vụ hiện tại hoặc dịch vụ tiềm năng mới có thể được cung cấp. Orbex không bán hoặc cho bên thứ ba thuê danh sách khách hàng của mình. Orbex cũng có thể liên lạc với bạn với tư cách đối tác kinh doanh về việc cung cấp một dịch vụ đặc biệt có thể làm bạn quan tâm. Trong những trường hợp này, thông tin cá nhân của bạn (email, tên, địa chỉ, số diện thoại) sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Ngoài ra, Orbex Limited có thể chia sẻ dữ liệu với các đối tác tin cậy, những người giúp chúng tôi thực hiện phân tích thống kê, gửi email hoặc thư tay, hỗ trợ khách hàng hoặc sắp xếp giao hàng. Tất cả các bên thứ ba này đều không được sử dụng thông tin của bạn, ngoại trừ với mục đích cung cấp dịch vụ cho Orbex. Bên thứ ba cũng được yêu cầu duy trì bảo mật thông tin của bạn. Orbex Limited không sử dụng hoặc tiết lộ các thông tin cá nhân nhạy cảm như chủng tộc, tôn giáo hoặc đảng phái chính trị mà không có sự cho phép của bạn. Orbex Limited cũng theo dõi sát sao các trang web mà khách hàng truy cập tại Orbex Limited để xác định xem dịch vụ nào của chúng tôi được ưa chuộng nhất. Dữ liệu này được sử dụng để cung cấp các nội dung và quảng cáo đặc thù từ Orbex đến những khách hàng có quan tâm đến một lĩnh vực cụ thể. Trang web Orbex Limited chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không thông báo khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc khi Orbex tin rằng những hành động đó là cần thiết để: (a) phù hợp với sắc lệnh luật pháp hoặc tuân theo quá trình hoạt động hợp pháp của Orbex Limited và các website; (b) bảo vệ quyền tài sản của Orbex Limited; và, (c) hành động trong tình huống cấp thiết để bảo vệ an toàn cá nhân người dùng của Orbex Limited, hoặc của cộng đồng.

Sử dụng Cookies

Trang web Orbex Limited bao gồm các cookies giúp bạn cá nhân hoá kinh nghiệm trực tuyến. Cookie là một tệp văn bản lưu ở ổ đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ web. Cookies không thể được sử dụng để chạy chương trình, và cũng không mang virus đến máy tính của bạn được. Cookies được ấn định cho riêng bạn và chỉ có thể được đọc bởi máy chủ web trong tên miền cung cấp cookie cho bạn. Một trong những mục tiêu cơ bản của cookies là cung cấp chức năng thuận tiện nhằm tiết kiệm thời gian cho bạn. Mục đích của một cookie là thông báo với máy chủ web việc bạn đã quay trở lại một trang cụ thể. Ví dụ, nếu bạn cá nhân hoá các trang Orbex Limited hoặc đăng ký tại website Orbex Limited hoặc các dịch vụ của Orbex, một cookie sẽ giúp Orbex Limited lưu lại những thông tin cụ thể cho những lần truy cập sau. Điều này đơn giản hoá quá trình lưu giữ thông tin cá nhân như địa chỉ hoá đơn, địa chỉ gửi hàng… Khi bạn quay lại cùng một trang web, thông tin bạn đã cung cấp trước đây có thể được khôi phục , vì vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng các tính năng của Orbex mà bạn đã tuỳ chỉnh trước đó. Bạn có thể ý chấp nhận hoặc từ chối cookies. Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookies, nhưng bạn có thể thay đổi thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu muốn. Nếu lựa chọn từ chối cookie, bạn không thể trải nghiệm hết những tính năng tương tác của dịch vụ hoặc website mà Orbex Limited cung cấp.

Bảo mật thông tin cá nhân

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng tôi và đây là lý do tại sao chúng tôi duy trì biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và theo quy trình chặt chẽ để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Orbex Limited bảo vệ thông tin khách hàng khỏi những hành động truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin trái phép. Orbex Limited bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên máy chủ trong một môi trường an toàn có kiểm soát, bảo vệ khỏi những hành động truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin trái phép. Khi thông tin các nhân (như số thẻ tín dụng) được chuyển đến trang web khác sẽ được bảo mật bằng cách mã hoá, ví dụ như Secure Socker Layer (SSL).
Trừ khi được xác định trong Tuyên bố quyền riêng tư, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba không liên quan nào mà không có sự cho phép tự nguyện, rõ ràng và cụ thể của bạn, và trong trường hợp thông tin của bạn bị thu thập, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn người nhận hoặc kiểu người nhận thông tin. Hơn nữa, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo đến bạn khi các dữ liệu lần đầu tiên được công bố cho bên thứ ba. Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin tổng hợp như thông tin nhân khẩu học cùng các phân tích thống kê của chúng tôi đến bên thứ ba, bao gồm nhà quảng cáo hoặc các đối tác kinh doanh khác. Thông tin tổng hợp không bao gồm thông tin cá nhân của bạn.

Đại diện

Chúng tôi sử dụng công ty quản lý thẻ cho việc nạp tiền và rút tiền ở tài khoản của bạn. Các công ty này không giữ lại, chia sẻ, lưu trữ hay sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích khác.

Những thay đổi trong tuyên bố này

Orbex Limited sẽ thường xuyên cập nhật bản Tuyên bố quyền riêng tư để phản ánh thông tin phản hồi của khách hàng và công ty. Orbex Limited khuyến khích bạn định kỳ xem lại Tuyên bố quyền riêng tư để được thông báo về cách Orbex Limited bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Lựa chọn/Huỷ đăng ký

Nếu bạn không muốn nhận bất kỳ thông tin quảng cáo nào, bạn có thể chọn không nhận thông tin bằng cách làm theo hướng dẫn trong mỗi quảng cáo.
Bạn sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của bạn bị thu thập bởi bất kỳ bên thứ ba nào không phải đại lý/ nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, vì vậy bạn có thể lựa chọn có chia sẻ thông tin cho bên thứ ba hay không.
Truy cập vào thông tin định dạng cá nhân
Nếu thông tin định dạng cá nhân của bạn thay đổi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ hỗ trợ khách hàng support@Orbex.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, fax hoặc thư tay trong phần thông tin liên lạc dưới đây.

Từ chối trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin định dạng cá nhân khi được pháp luật yêu cầu hoặc trong trường hợp chúng tôi tin rằng, điều này là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi và/hoặc tuân theo thủ tục pháp lý toà án hoặc quá trình hoạt động hợp pháp trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng sai hoặc mất thông tin cá nhân do cookies trên website của chúng tôi mà chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc có người sử dụng trái phép hoặc trái pháp luật thông tin cá nhân của bạn do bạn sử dụng sai hoặc thất lạc mật khẩu, bất cẩn hoặc sai sót dù bạn đã thông báo cho chúng tôi.

Thông tin liên hệ

Orbex Limited hoan nghênh ý kiến của bạn về Tuyên bố quyền riêng tư này. Nếu bạn tin rằng Orbex Limited đã không tôn trọng bản tuyên bố này, vui lòng liên hệ trang liên hệ, hoặc yêu cầu gọi lại

Đồng ý

Tôi đồng ý với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của tôi được đề ra trong Chính sách bảo mật này.