Mở tài khoản thực

  • First Step
  • Final Step

Làm theo các bước dễ dàng để mở một tài khoản Live mạnh mẽ với Orbex

Đăng ký Nhanh

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai.

* Đòn bẩy mặc định trên mọi tài khoản là 1:30 dựa trên quy định của CySec. Đòn bẩy cao hơn sẽ chỉ khả dụng khi khách hàng có yêu cầu và sẽ được thực hiện hoàn toàn theo quyết định của chúng tôi.

cảnh báo nhà đầu tư: giao dịch forex & giao dịch ngoại hối kí quỹ có độ rủi ro cao, và có lẽ không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. có khả năng bạn sẽ chịu lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư, do đó bạn không nên đầu tư tiền nếu không có đủ khả năng bù lỗ.