Tài Khoản ảo Orbex Meta Trader 4 Forex

Mở một tài khoản ảo trên nền tảng giao dịch MT4 ORBEX và hưởng lợi từ những ưu đãi và dịch vụ hấp dẫn của chúng tôi. ORBEX luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm giao dịch thành công. Để giúp chúng tôi đáp ứng được yêu cầu của bạn, vui lòng cung cấp những thông tin dưới đây:

Tùy chỉnh tài khoản của bạn

* Đòn bẩy mặc định trên mọi tài khoản là 1:30 dựa trên quy định của CySec. Đòn bẩy cao hơn sẽ chỉ khả dụng khi khách hàng có yêu cầu và sẽ được thực hiện hoàn toàn theo quyết định của chúng tôi.

cảnh báo nhà đầu tư: giao dịch forex & giao dịch ngoại hối kí quỹ có độ rủi ro cao, và có lẽ không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. có khả năng bạn sẽ chịu lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư, do đó bạn không nên đầu tư tiền nếu không có đủ khả năng bù lỗ.