Tradelab

Trang Chủ » Ưu đãi Đặc biệt của Orbex » Tradelab
Bắt đầu Giao Dịch Forex Với Orbex Ngay Bây Giờ
Giao dịch FX & CFD có mức độ rủi ro cao, bao gồm cả vốn đầu tư
   

Orbex Tradelab Là Gì?

orbex tradelab là một hệ thống trao đổi ý tưởng và là phần mềm cho phép bạn xem xét và làm theo các ý tưởng giao dịch của cộng đồng giao dịch, hoặc chia sẻ ý tưởng của riêng bạn

có 3 loại ý tưởng
có thể được chia sẻ

  • 1 Dự Báo
  • 2 tín hiệu mua
  • 3 tín hiệu bán
đăng Kí để Dùng Thử Miễn Phí

đăng Ký

nếu bạn chọn cách chia sẻ ý tưởng của mình, bạn có quyền chọn danh sách chia sẻ của riêng bạn, hoặc đưa ý tưởng kinh doanh của bạn tới toàn bộ cộng đồng.

để xem ý tưởng, bạn có thể lọc những thứ bạn muốn xem: tất cả, dự báo hoặc tín hiệu (mua hoặc bán) và chọn các phân tích và ý tưởng mà bạn muốn thử. orbex tradelab có sẵn cho các chủ tài khoản orbex - ảo và thực , vì vậy hãy đăng ký ngay hôm nay và tham gia vào cộng đồng giao dịch orbex

orbex tradelab có sẵn cho các chủ tài khoản orbex - ảo và thực , vì vậy hãy đăng ký ngay hôm nay và tham gia vào cộng đồng giao dịch orbex

với orbex tradelab bạn không thể giao dịch một mình. tham gia cộng đồng để xem cách các nhà đầu tư giao dịch hoặc giới thiệu phân tích của bạn đến cộng đồng.

Video Hướng Dẫn

Tổng Quan Nền Tảng
  • Làm Thế Nào để Tùy Chỉnh Hồ Sơ Của Bạn
  • Làm Thế Nào để Tùy Chỉnh Hồ Sơ Của Bạn
Bảng ý Tưởng
  • Làm Thế Nào để Lọc Và Sắp Xếp Các ý Tưởng Trong Bảng
  • Xem Trước Các ý Tưởng
Chia Sẻ ý Tưởng
  • Làm Thế Nào để Chia Sẻ ý Tưởng Với Cộng đồng
  • Làm Thế Nào để Mở (miễn Phí) Và đóng (trả Tiền) Các Kênh Chia Sẻ
Hồ Sơ Người Dùng

từ chối: Tài liệu này được coi như là thông tin duy nhất, không chứa đựng thông tin về tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư hoặc, một đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch công cụ tài chính nào. Kết quả hoạt động trong quá khứ không thể đảm bảo hoặc dự đoán được về kết quả hoạt động trong tương lai. ORBEX không xem xét mục đích đầu tư hoặc tình hình tài chính cá nhân của khách hàng. ORBEX không đại diện và không chịu trách nhiệm về tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin được cung cấp, cũng không chịu bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc đầu tư dựa trên một đề nghị, nhận định hoặc thông tin được cung cấp bởi bất kỳ nhân viên nào của ORBEX, bên thứ ba hoặc một cá nhân, tổ chức khác. Tài liệu này không được chuẩn bị theo các yêu cầu pháp lý thúc đẩy nghiên cứu đầu tư độc lập và không phụ thuộc vào bất kỳ lệnh cấm nào về số lượng các nghiên cứu đầu tư. Tất cả các quan điểm có thể bị thay đổi mà không cần thông báo. Có nhiều ý kiến là quan điểm cá nhân của người viết chứ không phải quan điểm của ORBEX. Thông tin này không được sao chép lại hay phát tán mà không có sự đồng ý trước của ORBEX.