Mở tài khoản thực

 • 1
 • 2
 • 3

Làm theo các bước dễ dàng để mở một tài khoản Live mạnh mẽ với Orbex

Chủ Tài Khoản (1)

Tuân Theo đạo Luật Fatca

Tuân Thủ Theo đạo Luật Fatca (đạo Luật Tuân Thủ Thuế đối Với Các Tài Khoản Nước Ngoài), Vui Lòng Chỉ Rõ Nếu Bạn Là Công Dân Mỹ Theo Mất Kỳ điều Nào Dưới đây:

 • Sinh Ra ở Mỹ.
 • Sinh Ra Bên Ngoài Nước Mỹ, Có Bố Mẹ Là Người Mỹ
 • Công Dân Nhập Tịch
 • Những Người Có Thẻ Xanh (thường Trú Tại Mỹ)
 • Người Hai Quốc Tịch, Trong đó Có 1 Quốc Tịch Mỹ
 • Thường Trú Tại Mỹ
 • Có 1 địa Chỉ Thường Trú Hoặc địa Chỉ Gửi Thư Tại Hoa Kỳ (bao Gồm Cả Hòm Thư Bưu điện Tại Mỹ
 • Có đầu Tư ở Mỹ

Tôi Xác Nhận Rằng Các Thông Tin Cung Cấp Về Kiến Thức Của Tôi ở Trên Là đúng Sự Thật, Chính Xác, đầy đủ Và Không Bịa đặt. Tôi Cũng Xác Nhận Sự Chấp Nhận Của Tôi Về Nghĩa Vụ Báo Cáo Của Orbex Ltd Cho Fatca Với Nhà Chức Trách đảo Síp Và Hoa Kỳ.Chủ Tài Khoản (2)* Đòn bẩy mặc định trên mọi tài khoản là 1:30 dựa trên quy định của CySec. Đòn bẩy cao hơn sẽ chỉ khả dụng khi khách hàng có yêu cầu và sẽ được thực hiện hoàn toàn theo quyết định của chúng tôi.

cảnh báo nhà đầu tư: giao dịch forex & giao dịch ngoại hối kí quỹ có độ rủi ro cao, và có lẽ không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. có khả năng bạn sẽ chịu lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư, do đó bạn không nên đầu tư tiền nếu không có đủ khả năng bù lỗ.