Trading Conditions

Trading Conditions

Lời tựa

Bạn nên đọc các điều kiện và điều khoản dưới đây thật cẩn thận vì đây là một phần không thể tách rời trong thỏa thuận của bạn với Orbex. Orbex sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những khách hàng không tuân thủ theo những quy định này. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Mở rộng tất cả | Collapse All
Bảng theo dõi giá
Spread
Hedging
Các loại lệnh
Hợp đồng tương lai – OTC
Đòn bẩy*
Yêu cầu kí quỹ
Slippage
Chuyển lệnh
Scalping
PIP Hunting
Giao dịch theo tin tức
Phone Orders
Giao dịch tự động và Trailing Stop (EA / TS)
Tự động cắt lệnh
Không tính phí qua đêm. Tài khoản Hồi giáo
Thời gian giao dịch
Thực hiện lệnh
Báo lỗi giao dịch
Nạp tiền và Rút tiền
Các khoản thanh toán qua Thẻ tín dụng
Điện Chuyển khoản
Lưu ý
Lỗi hệ thống
Khuyến khích
Lưu ý
Cảnh báo nhà đầu tư
Chính sách Mâu thuẫn lợi ích
Inactive/Dormant Accounts