TÀI KHOẢN KHÔNG TÍNH PHÍ QUA ĐÊM

TÀI KHOẢN KHÔNG TÍNH PHÍ QUA ĐÊM

Tài khoản Forex hồi giáo miễn phí quá đêm

Orbex cung cấp các tài khoản giao dịch ngoại hối miễn phí qua đêm, còn được gọi là tài khoản ngoại hối Hồi giáo hoặc tài khoản ngoại hối Shariah. Những tài khoản này tuân thủ niềm tin tôn giáo Hồi giáo và được cung cấp riêng cho khách hàng Hồi giáo. Tài khoản Hồi giáo cung cấp cho chủ sở hữu cơ hội giữ vị thế trong một khoảng thời gian không giới hạn (Điều Kiện Giao Dịch ).

Theo đạo Hồi giáo, bất kỳ giao dịch kinh doanh nào trong đó một trong các bên phải trả hoặc nhận một số tiền lãi từ một bên khác đều bị cấm. Khi các phí hoặc lãi qua đêm thuộc danh mục này, bất kỳ khách hàng nào cung cấp đủ bằng chứng về tôn giáo của mình sẽ được cấp Tài khoản giao dịch Forex miễn phí qua đêm, trong đó lãi suất hoặc phí qua đêm sẽ không được tính trên các vị thế được giữ qua đêm.

Bất kỳ khách hàng nào lạm dụng các cơ sở trao đổi miễn phí qua đêm để kiếm lợi nhuận bằng cách giữ các vị thế nổi trong một thời gian dài phải đóng các vị thế nổi của họ ngay lập tức. Nếu khách hàng không thực hiện hành động thích hợp để tạm dừng các hoạt động đó, thì thật không may, Orbex sẽ buộc phải đóng tài khoản ngay lập tức và không có thông báo trước, vì các khoản phí này được xử lý bởi Orbex chứ không phải bởi khách hàng.

Những nhà giao dịch ngoại hối không theo đạo Hồi không đủ điều kiện cho các tài khoản Miễn phí qua đêm

Để mở tài khoản miễn phí qua đêm, vui lòng truy cập biểu mẫu mở tài khoản trực tuyến của Orbex, chọn tài khoản miễn phí qua đêm và cung cấp bằng chứng tôn giáo cần thiết.

Cảnh báo nhà đầu tư: Giao dịch ngoại hối ký quỹ có độ rủi ro cao, và có lẽ không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Có khả năng bạn sẽ phải chịu lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư, do đó bạn không nên đầu tư tiền nếu bạn không có đủ khả năng xoay sở.