Orbex Web TV

Orbex Web TV

Orbex mong muốn mang lại cho bạn những nghiên cứu thị trường và thông tin cập nhật, giúp bạn giao dịch và nắm bắt được những tin tức mới nhất của thị trường.
Vào Orbex Web TV để xem tất cả các thông tin thị trường, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và các tin tức cập nhật. Chương trình được dẫn dắt bởi Kiana Danial, cung cấp thông tin về ngoại hối, hàng hóa và các chỉ số, hợp đồng chênh lệch giá (CFD) cùng cơ hội kinh doanh ngoại hối được xác định bởi nhóm nghiên cứu Orbex.