Loại Tài khoản

Tài khoản nào sẽ phù hợp nhất với nhu cầu và phong cách giao dịch của bạn?

Bắt đầu

STARTER

$ 39
99
Monthly
 • Đầu tư tối thiểu

  $200
 • Chênh lệnh

  Chênh lệch biến động
 • Hoa hồng

  Không có hoa hồng
 • Đòn Bẩy

  Lên tới 1:500
 • Hội thảo

  Hội thảo hàng tháng
 • Scalping

 • Trung tâm giao dịch

 • Công cụ Giao dịch

  Trading Central
 • đào Tạo

  Thường
 • Phiên đào tạo

  Thường
 • Cắt lỗ

  20%
 • VPS

 • EAs

 • Loại hình thực hiện

  NDD

PREMIUM

$ 39
99
Monthly
 • Đầu tư tối thiểu

  $5,000
 • Chênh lệnh

  Chênh lệch thô
 • Hoa hồng

  $8
 • Đòn Bẩy

  Lên tới 1:500
 • Hội thảo

  Hội thảo độc quyền + Giao dịch trực tuyến
 • Scalping

 • Trung tâm giao dịch

 • Công cụ Giao dịch

  Trading Central
 • đào Tạo

  Nâng Cao
 • Phiên đào tạo

  Phiên 1- 1
 • Cắt lỗ

  20%
 • VPS

 • EAs

 • Loại hình thực hiện

  NDD
   

** Trong những thời điểm phát hành kinh tế và mở cửa thị trường chính; những chênh lệch trên các tài khoản Cố định (Chênh lệch cố định) sẽ được đặt thành biến và thay đổi theo giá thị trường khả dụng tốt nhất.

cảnh báo nhà đầu tư: giao dịch forex & giao dịch ngoại hối kí quỹ có độ rủi ro cao, và có lẽ không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. có khả năng bạn sẽ chịu lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư, do đó bạn không nên đầu tư tiền nếu không có đủ khả năng bù lỗ.