CỔ PHIẾU CFDS

CỔ PHIẾU CFDS

Cổ phiếu CFDs

Orbex tự hào cung cấp một loạt các cổ phiếu CFD Mỹ và Châu Âu được giao dịch nhiều nhất, với tỷ lệ đòn bẩy lên tới 1: 5 và không có phí hoa hồng*.

Giao dịch chứng khoán liên quan đến việc mua và bán cổ phiếu của một tài sản hoặc công ty cụ thể. Một nhà giao dịch chứng khoán sẽ mua cổ phiếu, sở hữu chúng, sau đó bán chúng, tùy thuộc vào giá trị thị trường của cổ phiếu.

Mặt khác, cổ phiếu CFDs cho phép bạn giao dịch biến động giá của một tài sản hoặc công ty cụ thể mà không cần mua cổ phiếu thực tế. Với cổ phiếu CFD trên MetaTrader4, nhà giao dịch có thể mở một vị thế muanếu niềm tin là giá trị của cổ phiếu sẽ tăng hoặc vị thế bán, nếu niềm tin là giá trị của cổ phiếu sẽ giảm

Danh Sách Các Cổ Phiếu Có Sẵn

Name Name Margin Contract Tick Size Tick Value Min/Max Trade size Commission Trading Hours (GMT+3)
3M 3M 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Abercrombie Abercrombie & Fitch Co 100% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Activision Activision Blizzard 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Adobe Adobe Systems 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
AIG AIG 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
AirBNB AirBNB Inc 35% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Alexion Alexion Pharmaceuticals 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Alibaba Alibaba Group Holding Ltd 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Allstate Allstate 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Alphabet Alphabet Inc – C Class 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Amazon Amazon.com Inc 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Ambev Ambev 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
AMD Advanced Micro Devices, Inc. 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
AmEagle American Eagle Outfitiers 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
AmericaMov AmericaMovil 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
AmericanAir American Airlines 35% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
AMEX American Express 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Amgen Amgen 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
AON AON 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Apache Apache Corporation 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Apple Apple Inc 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
AppliedMat Applied Materials 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
ArcherDan ArcherDan 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
ARKAutoTech Autonomous Technology & Robotics ETF 35% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
ARKFintech FintechETF 35% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
ARKGenomRev Genomic Revolution ETF 35% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
ARKInnovate ARK Innovation ETF 35% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
ARKInternet Next Generation Internet ETF 35% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Azul Azul 50% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Bachoco Bachoco 40% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Baidu Baidu 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
BancoCol BancoCol 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Barrick Barrick Gold 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
BedBath Bed Bath & Beyond Inc 100% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Berkshire.H Berkshire Hathaway Inc – B 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
BeyondMeat BeyondMeat 30% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Biogen Biogen 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
BioNtech BioNtech 30% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Blink Blink Charging 40% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Boeing Boeing Co 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Booking Booking Holdings Inc 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Bradesco Bradesco 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Broadcom Broadcom 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Bumble Bumble Inc. 40% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Caesers Caesers Entertainment corp 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Campbell Campbell Soup 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Canopy Canopy Growth 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Carnival Carnival Cruises Corp 40% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Carrier Carrier Global Corp 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
CAT Caterpillar 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
CCFemsa Coca-Cola Femsa 30% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Cemex Cemex 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
CF CF Industries Holdings, Inc. 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Cheesecake The Cheesecake Factory 100% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Chevron Chevron 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Chewy Chewy Inc 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Chipotle Chipotle Mexican Grill Inc 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Cisco Cisco Systems 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Citigroup Citigroup Inc 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Cleveland Cleveland Cliffs Inc 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Clorox Clorox 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
CME CME Group 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Coca-cola Coca-Cola Co 5% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
CopaHolding CopaHolding 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Corning Corning 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Costco Costco 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Cresud Cresud 60% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Crowdstrike Crowdstrkike Holdings Inc 40% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
CureVac CureVac BV 35% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
CVS CVS Health Corp 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Datadog Datadog 35% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Deere Deere 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Delta Delta Air Lines, Inc 30% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Despegar Despegar 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Despergar Despergar 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Devon Devon Energy 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Disney Walt Disney Co 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Docusign Docusign Inc 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
DraftKings DraftKings Inc 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Dropbox Dropbox 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Earts Electronic Arts 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
eBay eBay Inc 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Ecopetrol Ecopetrol 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Edenor Edenor 40% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Etsy Etsy 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Expedia Expedia Group Inc 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Exxon Exxon Mobile Co 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Facebook Facebook Inc 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Farfetch Farfetch 30% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Fastly Fastly 35% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
FedEx Fedex 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Ferrari Ferrari 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Fitbit Fitbit 50% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Fiverr Fiverr 40% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Fox Fox Corp Class B 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Freeport Freeport-McMoRan 35% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
FuboTV FuboTV 100% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
FuelCell Fuel Cell Energy 35% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Generac Generac Holidays Inc 35% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Gerdau Gerdau 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Gilead Gilead Sciences 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Globant Globant 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Goldmans Goldman Sachs Group Inc 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
GrupoAreo GrupoAreo 40% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
GrupoAval GrupoAval 30% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Halliburton Halliburton 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
HDFCBank HDFC Bank Limited 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
HomeDepot Home Depot 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Hormel Hormel Foods 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Hyatt Hyatt Hotels Corp 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
IBM IBM Common Stock 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
ICICI ICICI Bank 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Infosys Infosys Ltd 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Intel Intel 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Iridium Iridium Communications Inc 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Itau Itau 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
JJ Johnson & Johnson 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
JD JD 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
JPMorgan JP Morgan Chase & Co 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Jumia Generac Holidays Inc 35% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Kimberly Kimberly-Clark Corp 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Kroger The Kroger Company 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Marathon Marathon Oil 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Marriott Marriott International Inc 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
MarvellTech Marvell Technology Group Ltd 30% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Mastercard Mastercard Inc 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
McDonalds McDonalds 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
McKesson McKesson corp 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
MELI Mercadolibre 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Merck Merck 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
MGM MGM Resorts 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Micron Micron 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Microsoft Microsoft Inc 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
MicroStrat MicroStrategy 100% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Moderna Moderna 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Mosaic Mosaic 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Netflix Netflix Inc 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
NIKE NIKE 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Nikola Nikola Corporation 30% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
NIO NIO Inc 40% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Nordstrom Nordstrom Inc 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
NortonLife NortonLifeLock Inc 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
NorwCruise Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Novartis Novartis 30% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Nvidia NVIDIA Corp 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
PG Procter & Gamble 5% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Palantir Palantir 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
PayPal PayPal 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Peloton Peloton 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Penn Penn National Gaming 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Pepsi Pepsi 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Petrobras Petrobras 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Petrolera Petrolera 35% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Pfizer Pfizer 5% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Pinduoduo Pinduoduo 30% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Pinterest Pinterest 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
PlugPower PlugPower 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Progressive Progressive 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Prudential Prudential 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Qualcom Qualcom 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Quantums Quantumscape 40% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Raytheon Raytheon Technologies 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Regeneron Regeneron Pharmaceuticals 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Roblox Roblox 30% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Roku Roku Inc 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
RoyalCarrib Royal Caribbean Cruises 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Salesforce salesforce.com, inc. 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
SaudiETF iShares MSCI Saudi Arabia ETF 35% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Shopify Shopify Inc 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Slack Slack Technologies Inc 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Snap Snap Inc 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Sonos Sonos Inc 50% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Sony Sony corp 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Spotify Spotify 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Square Square Inc 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Starbucks Starbucks Corp 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Stoneco Stoneco 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
SunPower SunPower 100% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
TaiwanSemi Taiwan Semiconductor 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Target Target corporation 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
TataMotors Tata Motors 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Teladoc Teladoc 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Televisa Televisa 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Tenaris Tenaris 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Tesla Tesla Motors Inc 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
TGS Transportadora de Gas del Sur 60% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Tigo Tigo 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
TMobile T-Mobile 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Travelers Travelers 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Twitter Twitter Inc 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Uber UBER 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
UnHealth United Health Group 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
UnitedAir United Airlines 30% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
UPS United Parcel Service 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
USSteel US Steel 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Vale Vale 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Verizon Verizon 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Vertex Vertex Pharmaceuticals 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
VGalactic Virgin Galactic Holdings Inc 40% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Visa Visa A 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
WalMart Walmart Inc 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
WellsFargo Wells Fargo 5% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Wipro Wipro Limited 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Workhorse Workhorse Group Inc 35% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00
Zoom Zoom Video Communication 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon-Fri 16:31-23:00

Symbol Name Margin Contract Tick Size Tick Value Min/Max Trade size Commission Trading Hours (GMT+3)
Adidas Adidas 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Airbus Airbus 25% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Allianz Allianz 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Bayer Bayer AG 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
BMW BMW 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Daimler Daimler 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
EON E.ON 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Kering Kering 20% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Loreal L’Oréal 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Lufthansa Lufthansa 30% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
LVMH LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Ryanair Ryanair 40% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Santander Santander 15% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
VW VW 10% 1 Share 0.01 0.01 0.1/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30

Symbol Name Margin Contract Tick Size Tick Value Min/Max Trade size Commission Trading Hours (GMT+3)
AO AO World PLC 35% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Aviva Aviva 20% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
AstraZeneca AstraZeneca 20% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Barclays Barclays 10% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
BAT British American Tobacco 10% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
BP BP 10% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
BAE Bae systems 10% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
BT BT 15% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Cineworld Cineworld 30% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Centrica Centrica 20% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Diageo Diageo 20% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
EasyJet* EasyJet 10% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
GlaxoSmith GlaxoSmithKline plc 20% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Glencore Glencore 25% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
HSBC HSBC Holdings plc 10% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
ICAP ICAP 25% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
ITV ITV 20% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
IAG IAG 20% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Lloyds Lloyds 15% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
LegalGen Legal & General Group Plc 20% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Morrison Morrison 20% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
MS MS (Marks & Spencer) 20% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
NatGrid National Grid plc 20% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
RBS RBS 20% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
RioTinto Rio Tinto 10% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
ReckittBen ReckittBenckiser 10% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
RollsRoyce RollsRoyce 10% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
RoyalMail RoyalMail 25% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Shell Royal Dutch Shell 15% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Taylor Taylor Wimpey 10% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
Tesco Tesco plc 15% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30
VodaFone Vodafone 15% 1 Share 0.01 0.0001 10/300 0.16% Mon – Fri 10:02 – 14:00, 14:03 – 18:30

*Cổ phiếu CFD chịu ảnh hưởng của các hoạt động của công ty và phí qua đêm

 

Làm thế nào để tính toán Lợi Nhuận hoặc Thua Lỗ của bạn

 

Công thức tính lãi hoặc lỗ của bạn cho bất kỳ cổ phiếu CFD nào như sau:

Mua: (Mua) lãi hoặc lỗ = (giá đầu ra – giá đầu vào) * số lot được giao dịch

Bán: (Bán) lãi hoặc lỗ = (giá đầu vào – giá đầu ra) * số lot được giao dịch

Ví dụ A:

Bạn quyết định mua 100 AAPL CFD với giá $45 ,

Giá cổ phiếu tăng lên $ 50 dựa trên thu nhập hàng quý của công ty.

Bạn bán 100 AAPL CFD với giá $50

Sử dụng công thức trên cho một giao dịch mua:

Lãi hoặc lỗ = (giá đầu ra – giá đầu vào) * số lot được giao dịch

Kết quả sẽ là + $500

Ví dụ B:

Bạn quyết định bán 5 CFD của Amazon với giá 1.900 đô la vì bạn đang mong đợi giá sẽ giảm.

Tuy nhiên, giá cả tăng lên dựa trên việc tăng doanh số của công ty.

Do đó, bạn quyết định đóng vị trí của mình ở mức giá $1.919.

Sử dụng công thức trên cho một giao dịch bán:

Lãi hoặc lỗ = (giá đầu vào – giá đầu ra) * số lot được giao dịch

Kết quả sẽ là – $95.

 

Công thức hành động của công ty

Công thức cơ bản được sử dụng là d = p x n

d = cổ tức

p = vị thế

n = cổ tức khai báo / số điểm chỉ số (lượng cổ tức)

Ở đây, phép tính mà chúng tôi sử dụng cho cổ tức của cổ phiếu là:

Một khách hàng mở một vị thế mua trên 10.000 cổ phiếu CFD của Apple (AAPL.OQ), với cổ tức ròng được công bố là 2p.

Phép tính là:

d = 10.000 x 0,02 = 200 đô la (được ghi có).

Một ví dụ khác mà chúng ta có thể xem xét là một khách hàng mở một vị thế bán trên 5.000 cổ phiếu CFD của Deutsche Bank (DBKGn.DE), với cổ tức ròng được công bố là 5p.

Phép tính là: d = 5.000 x 0,05 = € 250 (đã ghi nợ).

 

Hoa Hồng với Cổ Phiếu CFDs*:

*Orbex is running ‘0 Commissions Promotion’ across all stock CFDs. This promotion is valid on Starter Accounts for a limited time only.

Hoa hồng áp dụng cho cổ phiếu là 0.0016 dựa trên giá trị danh nghĩa của số lượng cổ phiếu được giao dịch như sau.

(Lot * giá cổ phiếu * tỷ lệ hoa hồng)

Ví dụ:

Giả sử một khách hàng mở một vị trí mua với 10 cổ phiếu CFD của Apple (AAPL.OQ).

Giá thị trường tại thời điểm đó là 160 USD và hoa hồng là 0.0016.

10 shares * $160 * 0.0016 =$2.5

Để biết thêm thông tin về giao dịch cổ phiếu CFD, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn. Đối với bất kỳ yêu cầu khác, xin vui lòng gửi emailsupport@orbex.com. Để bắt đầu giao dịch cổ phiếu CFD:

 

 

Investor Alert: Forex Trading & Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. There is a possibility that you may sustain a loss of some or all of your investment and therefore you should not invest money that you cannot afford to lose.