MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Những trang này chỉ bao gồm thông tin về dịch vụ và sản phẩm của Orbex. Tài liệu chỉ nhằm cung cấp thông tin và không có thông tin nào trong tài liệu này được đưa ra với mục đích mời chào mua bán bất cứ hàng hóa, chứng khoán hay danh mục đầu tư nào khác, và cũng không phải là cơ sở để nhà đầu tư đưa ra quyết định của mình.Orbex không bảo đảm tính chính xác hay hoàn chỉnh của bất kì thông tin hay bài phân tích nào được cung cấp. Orbex không chịu trách nhiệm với bất cứ khách hàng nào hoặc bên thứ 3 nào về tính chính xác của thông tin hay của bất cứ nhận định thị trường nào được cung cấp cho khách hàng, đồng thời không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ, thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn hay mất kết nối của dịch vụ. Orbex không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website nào khác, dù website đó có liên quan gì đến Orbex hay không, hay bất kì hậu quả nào gây ra do bạn hành động dựa trên nội dung của một website khác.

Giao dịch trên thị trường ngoại hối và đầu tư vào các hợp đồng phái sinh (Ví dụ như Hợp đồng chênh lệch) có tính đầu cơ cao, có thể đem lại lợi nhuận hoặc gây thiệt hại cho khách hàng nên không phù hợp với mọi nhà đầu tư và chỉ dành cho những người chịu chấp nhận rủi ro, mạo hiểm. Website không quan tâm quá nhiều đến mục tiêu đầu tư đặc biệt, tình hình tài chính hay nhu cầu cụ thể của từng khách hàng cá nhân.Vì lí do này, bạn nên cân nhắc tình hình tài chính của mình và tham khảo ý kiến của các chuyên gia trước khi đầu tư.

Hợp đồng chênh lệch hay CFDs là thỏa thuận giữa khách hàng vàOrbex tại thời điểm chấm dứt hợp đồng, sẽ thanh toán chênh lệch giữa giá mở cửa của một lệnh giao dịch chứng khoán, các chỉ số chứng khoán hay hàng hóa và giá đóng cửa. Lợi nhuận hay thua lỗ trên Hợp đồng chênh lệch sẽ bằng với chênh lệch giữa giá trị của các chỉ số khi Hợp đồng chênh lệch bắt đầu và kết thúc, nhân với số lượng các chỉ số hay số Hợp đồng chênh lệch hàng hóa.

Khách hàng ở vị thế mua Hợp đồng chênh lệch mua các Hợp đồng chênh lệch trên thị trường và sau đó bán với giá cao hơn nhằm hưởng chênh lệch.Trong trường hợp này, khách hàng sẽ được xác định là bên mua chỉ số hoặc hàng hóa và Công ty sẽ được xác định là bên bán.

Khi là bên mua, khách hàng sẽ có lợi nhuận khi giá tăng lên trong khi lệnh CFD vẫn mở. Ngược lại, khách hàng sẽ phải chịu lỗ khi giá giảm xuống khi lệnh CFD vẫn còn mở. Khách hàng có thể mất tổng giá trị đầu tư nhân với số lượng các chỉ số hoặc số lượng CFDs. Khoản thua lỗ của khách hàng có thể vượt quá tổng giá trị kí quỹ ban đầu, lúc này, Công ty sẽ tự động đóng lệnh giao dịch của khách hàng khi thời điểm xấu nhất xảy ra.

Khách hàng ở vị thế bán CFD bán các Hợp đồng chênh lệch trên thị trường, sau đó mua lại với giá thấp hơn để hưởng lợi nhuận. Trong trường hợp này, khách hàng sẽ được xác định là bên bán các hợp đồng, Công ty được xác định là bên mua.

Khi khách hàng ở vị thế bán, họ sẽ kiếm được lợi nhuận nếu giá giảm xuống và ngược lại, phải chịu lỗ khi giá tăng lên khi lênh CFD vẫn mở. Theo lý thuyết, giá trị thị trường có thể tăng không giới hạn, do đó, khả năng mất mát của khách hàng cũng không thể nào lường trước được sẽ lớn đến đâu.

Do diễn biến thị trường, khách hàng không thể dễ dàng bán CFD ngay cả khi CFD đó thường được Công ty chào bán, hoặc, khi khách hàng vừa bán một CFD, Công ty có thể buộc khách hàng đóng vị trí lệnh của mình.

Orbexcó quyền tăng mức chênh lệch hoặc mức kí quỹ, và từng bước đưa ra các thủ tục và hạn chế mà công ty thấy phù hợp vào bất cứ thời điểm nào.

Website của Orbex LTD có thể được tiếp cận trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp, chứng khoán và danh mục đầu tư nêu trên không được pháp luật ở một số khu vực cho phép đối với tất cả các nhóm nhà đầu tư, hoặc ở quốc gia có lệnh cấm truy cập vào những website này. Nội dung này được dựa trên các thông tin đáng tin cậy nhưng không đảm bảo về chính xác, không phải là một báo cáo hay nhận định thị trường. Bất cứ ý kiến nào trong bài viết này có thể bị thay đổi mà không cần thông báo và Orbex không có nghĩa vụ phải cập nhật hay giữ nguyên những thông tin này. Giao dịch ngoại tệ giao ngay, quyền chọn, tương lai, các sản phẩm phái sinh và Hợp đồng tương lai không phù hợp cho mọi nhà đầu tư, và giao dịch với các Danh mục đầu tư này ẩn chứa rất nhiều rủi ro.

Websitecủa Orbex LTD được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau nhằm gia tăng sự tiện lợi cho khách hàng sử dụng. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa nội dung website bằng tiếng Anh với nội dung website đã được dịch sang các ngôn ngữ khác, hoặc bất cứ tài liệu nào được Orbex LTD dịch, bản Tiếng Anh sẽ được là bản được sử dụng.

 KHÔNG BẢO ĐẢM

Các thông tin và tài liệu trên website này bao gồm văn bản, đồ thị, liên kết và các nội dung khác được cung cấp cho khách hàng dưới dạng “Như là”, “Có sẵn”. Orbex LTD không bảo đảm độ chính xác, đầy đủ hay hoàn chỉnh của thông tin cung cấp và của tài liệu này và không chịu trách nhiệm cho các lỗi hay thiếu sót của thông tin cung cấp và của tài liệu này. Không đơn vị nào được phép sao chép hoặc phát tán nội dung của tài liệu dưới bất cứ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của nhà cung cấp qua Internet hoặc qua các hình thức khác. Orbexkhông chịu trách nhiệm về bất cứ hành động nào của bên thứ ba trong hành động này.

 HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM

Trong mọi trường hợpOrbex không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những hư hại, mất mát hoặc chi phí phát sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc kéo theo, liên quan đến website hoặc bất kì website nào khác có liên kết với Orbex, hoặc có liên quan đến việc không thể thực hiện, bị lỗi, bị trì hoãn, bị ngắt quãng, bị khiếm khuyết trong việc vận hành hoặc truyền lệnh, vi rút máy tính hoặc lỗi đường truyền và lỗi hệ thống, thậm chí nếu Orbex, hoặc đại diện của Orbex, được thông báo về khả năng xảy ra của những tổn thất, mất mát hoặc chi phí đó. Hơn nữa, những thông tin tài khoản khách hàng của Orbex cũng sẽ không được hoàn lạiOrbex LTD cũng không nợ người sử dụng bất cứ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào sau đó.

 Suitability & Sự phù hợp

Kiến thức và kinh nghiệm trong giao dịch của mỗi khách hàng cũng như thông tin của các khách hàng khác sẽ được tổng hợp lại nhằm đánh giá xem lời khuyên đã được đưa ra có hợp lí hay không. Tính riêng biệt của các giao dịch cũng sẽ đồng thời được đánh giá.
Bài kiểm tra về tính phù hợp và riêng biệt giúp chúng tôi hiểu hơn về hồ sơ tài chính và nhu cầu của khách hàng nhằm đưa ra những dịch vụ và/hoặc sản phẩm thích hợp nhất.

 ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

Một số phần hoặc một số trang trên website này có thể bao gồm những điều khoản và quy định riêng biệt bổ sung vào những điều khoản và điều kiện này. Trong trường hợp có mâu thuẫn xảy ra, các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng cho những phần và những trang đó.

 LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Việc sử dụng trang web này tuân theo các luật điều chỉnh của Cộng hòa Síp.