Nạp tiền với Neteller

Trang Chủ » nhà đầu tư » Tài khoản Giao dịch » Nạp tài khoản » Neteller
Bắt đầu Giao Dịch Forex Với Orbex Ngay Bây Giờ
Giao dịch FX & CFD có mức độ rủi ro cao, bao gồm cả vốn đầu tư
đăng Ký để Nhận Thông Báo Qua Tin Nhắn

Neteller Từ Orbex

không có tài khoản neteller? nhấn vào đây để đăng kí tài khoản mới

ghi chú về nạp và rút tiền qua neteller

  • tiền nạp thường được ghi vào tài khoản ngay lập tức. nếu tiền nạp không được chuyển vào tài khoản giao dịch của bạn trong vòng 15 phút kể từ khi nạp tiền, vui lòng kiểm tra xem có email từ orbex không..
  • khi gửi yêu cầu cho neteller, bạn xác nhận tài khoản neteller bạn dùng để nạp tiền đã được đăng ký bằng tên của bạn và đã được chuyển đến tài khoản giao dịch..
  • nạp tiền và rút tiền không bị tính phí.
  • quá trình rút tiền qua neteller thường được thực hiện trong vòng 1 ngày làm việc..
  • nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để nạp tiền, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã nạp lại đầy đủ số tiền vào những thẻ này trước khi gửi yêu cầu rút tiền qua neteller..
  • vui lòng đảm bảo rằng bạn đã yêu cầu cầu rút tiền bằng tài khoản neteller mà bạn đã nạp tiền..
  • Orbex has the right at its sole discretion to charge clients any service fees charged by NETELLER without client’s consent.