đề Mở Tài Khoản Công Ty, Vui Lòng Tải Về Thoả Thuận Tài Khoản Doanh Nghiệp Dưới đây

Thoả Thuận Tài Khoản Doanh Nghiệp (tải Xuống)

Tài Liệu Cần Thiết

 • Giấy Chứng Nhận Thành Lập Công Ty
 • Biên Bản Và Báo Cáo Của Tổ Chức
 • Chứng Nhận Cổ đông
 • Chứng Chỉ Quản Lý (các Quốc Gia Châu âu Hoặc Khi được Yêu Cầu)
 • Chứng Chỉ Vận Hành Tốt Hoặc Báo Cáo Thuế Hoặc Báo Cáo Tài Chính Thường Niên Gần đây
 • Bản Sao Hộ Chiếu Của Bất Kỳ Cổ đông Có Tư Cách Pháp Nhân Nào Sở Hữu Hơn 25% Cổ Phần
 • Bằng Chứng địa Chỉ Của Các Cổ đông Chính Và Người được Uỷ Quyền Ký
 • Văn Bản Chứng Nhận Mối Quan Hệ Kinh Doanh Với Orbex Và đề Cử đại Diện Liên Lạc/người Chịu Trách Nhiệm.
 • Bản Sao Hộ Chiếu Của Người được Uỷ Quyền Ký
 • Bằng Chứng Về địa Chỉ Của Quản Lý/ Giám đốc Uỷ Quyền
 • Bằng Chứng Về địa Chỉ Công Ty
 • Legal Entity Identifier (LEI)

cảnh báo nhà đầu tư: giao dịch forex & giao dịch ngoại hối kí quỹ có độ rủi ro cao, và có lẽ không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. có khả năng bạn sẽ chịu lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư, do đó bạn không nên đầu tư tiền nếu không có đủ khả năng bù lỗ.