Loại Tài khoản

Tài khoản nào sẽ phù hợp nhất với nhu cầu và phong cách giao dịch của bạn?

Bắt đầu

** Trong những thời điểm phát hành kinh tế và mở cửa thị trường chính; những chênh lệch trên các tài khoản Cố định (Chênh lệch cố định) sẽ được đặt thành biến và thay đổi theo giá thị trường khả dụng tốt nhất.

cảnh báo nhà đầu tư: giao dịch forex & giao dịch ngoại hối kí quỹ có độ rủi ro cao, và có lẽ không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. có khả năng bạn sẽ chịu lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư, do đó bạn không nên đầu tư tiền nếu không có đủ khả năng bù lỗ.