Loại Tài khoản

Tài khoản nào sẽ phù hợp nhất với nhu cầu và phong cách giao dịch của bạn?

Lựa chọn từ các loại tài khoản sau đây và mở tài khoản của bạn ngay hôm nay.

Bắt đầu

* Đòn bẩy mặc định trên mọi tài khoản là 1:50 dựa trên quy định của CySec. Đòn bẩy cao hơn sẽ chỉ khả dụng khi khách hàng có yêu cầu và sẽ được thực hiện hoàn toàn theo quyết định của chúng tôi.

cảnh báo nhà đầu tư: giao dịch forex & giao dịch ngoại hối kí quỹ có độ rủi ro cao, và có lẽ không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. có khả năng bạn sẽ chịu lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư, do đó bạn không nên đầu tư tiền nếu không có đủ khả năng bù lỗ.