Loại Tài khoản

Tài khoản nào sẽ phù hợp nhất với nhu cầu và phong cách giao dịch của bạn?

Lựa chọn từ các loại tài khoản sau đây và mở tài khoản của bạn ngay hôm nay.

Bắt đầu

** During major economic release and market opening times; spreads on Classic accounts (Fixed Spread) will be set as variable and will comply with the best available market prices.

* Leverage variations, margin and negative balance protection and restrictions on benefits are available to Retail Clients based on Instruments types, for more information, please nhấn vào đây

cảnh báo nhà đầu tư: giao dịch forex & giao dịch ngoại hối kí quỹ có độ rủi ro cao, và có lẽ không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. có khả năng bạn sẽ chịu lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư, do đó bạn không nên đầu tư tiền nếu không có đủ khả năng bù lỗ.