QUY ĐỊNH VÀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH

QUY ĐỊNH VÀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép và Điều lệ

LICENCE

Orbex Global Limited

Loại giấy phép FSC:

Tập Đoàn Kinh Doanh Toàn Cầu FS-4.1

Đại lý đầu tư SEC-2.1B (Đại lý dịch vụ đầy đủ không bao gồm bảo lãnh phát hành)

Giấy phép FSC cho phép Orbex Global Limited hoạt động trên toàn thế giới, với điều kiện hoạt động này không bị cấm theo luật pháp và quy định của các quốc gia

Orbex không cung cấp dịch vụ của mình cho cư dân của một số khu vực pháp lý nhất định như Hoa Kỳ, Cuba, Sudan, Syria và Bắc Triều Tiên.

Dịch vụ cung cấp tới khách hàng

Orbex được cấp phép cung cấp những dịch vụ dưới đây:

Đầu tư

 • Tiếp nhận và chuyển các lệnh liên quan đến một hay nhiều Danh mục đầu tư
 • Thực hiện các lệnh thay mặt khách hàng
 • Xử lý tài khoản riêng

Dịch vụ hỗ trợ

 • Bảo đảm an toàn và quản lý Danh mục đầu tư của khách hàng, bao gồm giám hộ và các dịch vụ liên quan đến quản lý tiền mặt/tài sản
 • Cấp tín dụng và cho vay đầu tư để khách hàng có thể thực hiện giao dịch trong một hoặc nhiều Danh mục đầu tư
 • Cung cấp các dịch vụ ngoại hối
 • Đầu tư nghiên cứu, phân tích tài chính hoặc các hình thức khác

Các dịch vụ dưới đây được cung cấp cho các Danh mục đầu tư sau

 • Chứng khoán có thể chuyển nhượng được
 • Thị trường tiền tệ
 • Các đơn vị trong thỏa thuận đầu tư tập thể
 • Hợp đồng quyền chọn, tương lai, hoán đổi, kì hạn và các hợp đồng phái sinh liên quan đến chứng khoán, tiền tệ, lợi suất và các danh mục phái sinh khác, các chỉ số chứng khoán hoặc các công cụ tài chính…dưới dạng vật chất hoặc tiền mặt
 • Các hợp đồng quyền chọn, tương lai, hoán đổi, kì hạn và các hợp đồng phái sinh khác có liên quan đến hàng hóa bắt buộc phải thanh toán dưới dạng tiền mặt hoặc có thể thanh toán bằng tiền mặt theo lựa chọn của 1 trong các bên
 • Hợp đồng tài chính khác
 • Các hợp đồng quyền chọn, tương lai, hoán đổi, kì hạn và các hợp đồng phái sinh khác có liên quan đến biến đổi khí hậu, giá cước, trợ cấp phát thải, tỷ lệ lạm phát hoặc các số liệu thống kê chính thức được thanh toán dưới dạng tiền mặt hoặc theo lựa chọn của 1 bên, cũng như các hợp đồng phái sinh liên quan đến tài sản, quyền, nghĩa vụ, các chỉ số và các phương tiện hiện không được đề cập đến, có đặc điểm của các công cụ tài chính phái sinh khác, được giao dịch trên thị trường hoặc trên biểu đồ MTF, được thanh toán thông qua trung tâm thanh toán bù trừ đã thỏa thuận từ trước theo mức kí quỹ thông thường.