انرژی‌ها

انرژی‌ها

انرژی

بخش انرژی امکان معامله محصولات انرژی، به‌خصوص نفت خام و گاز طبیعی را فراهم می‌کند. بازار انرژی ذاتاً بازار پرنوسانی است و دلیل آن تأثیر مستقیم رویدادهای جهان بر عرضه آن است. به همین دلیل این بازارها امکان انجام معاملات سریع و کارآمد را فراهم می‌کنند.

Product

Expected Last Trading Day

New Contract

First Trading Day

NGK1

26-April -22.30

NGM1

22-April -01:02

UKOILM1

29-April -22.30

UKOILN1

27-April -01:02

USOILK1

16-April -22.30

USOILM1

14- April -01:02

“Dates & Times are subject to change without a prior notice.”

“Stop/Limit Order levels may vary during news or unusual market conditions without prior notice.”

هشدار به سرمایه‌گذار:تجارت ارز به خاطر کسب حاشیه سود با ریسک زیادی همراه بوده و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. ممکن است با از دست دادن بخشی یا تمام سرمایه‌گذاری خود مواجه شوید، لذا نباید پولی را سرمایه‌گذاری کنید که توان از دست دادن آن را ندارید.