شاخص‌های سهام

شاخص‌های سهام

Cash Indices

Symbol Cash Indices
Swap Rates And Dividends Applied
Contract Size Max Lot Per Trade Margin Average Spread Minimum Fluctuation Trading Schedule
US30 10 20 1% 2.3 0.1 = 1 USD Mon. Fri. 01:02 – 23:57 / Break 23:15 – 23:30
Friday closes at 23:57
NAS 100 10 20 1% 1.3 0.1 = 1 USD Mon. Fri. 01:02 – 24:00 / Break 23:15 – 23:30
Friday closes at 23:57
Germany 30 10 20 1% 1.2 0.1 = 1 EUR Mon. Fri. 01:02 – 23:59 / Break 23:15 – 23:30
Friday closes at 23:15
UK 100 10 20 1% 1.5 0.1 = 1 GBP Mon. Fri. 01:02 – 23:59 / Break 23:15 – 23:30
Friday closes at 23:15
SPX500 10 20 1% 0.8 0.01 = 0.1 USD Mon. Fri. 01:02 – 23:57 / Break 23:15 – 23:30
Friday closes at 23:57

 

Note : **required margin will be reserved for both BUY and SELL positions within the same account.

“Stop/Limit Order levels may vary during news or unusual market conditions without prior notice.”

**Swap rates can change any time without prior notice.

All accounts trading Cash Indices are subject to swap and dividends regardless of the account type

هشدار به سرمایه‌گذار:تجارت ارز به خاطر کسب حاشیه سود با ریسک زیادی همراه بوده و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. ممکن است با از دست دادن بخشی یا تمام سرمایه‌گذاری خود مواجه شوید، لذا نباید پولی را سرمایه‌گذاری کنید که توان از دست دادن آن را ندارید.