انواع حساب

کدام بهترین گزینه برای سبک و نیازهای معاملاتی شما است؟

شروع

** در هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی و زمان باز شدن بازارها، اسپردهای حساب‌هایی که اسپرد ثابت دارند، متغییر خواهند شد و با بهترین قیمت بازار هماهنگ می‌شوند.

هشدار‌ به سرمایه‌گذار: تجارت ارز به خاطر کسب حاشیه سود با ریسک زیادی همراه بوده و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. ممکن است با از دست دادن بخشی یا تمام سرمایه‌گذاری خود مواجه شوید، لذا نباید پولی را سرمایه‌گذاری کنید که توان از دست دادن آن را ندارید.