ایمنی وجوه

ایمنی وجوه

Orbex Global Limited

جهت هماهنگی با مجوز و مقررات صادره از سوی FSC (کمیسیون خدمات مالی موریس)، شرکت Orbex Global Limited می‌بایست وجوه مشتریان را در حساب‌هایی جداگانه از وجوه خودش نگهداری کند و همچنین، باید این وجوه را تنها برای مقاصدی که از ابتدا مشخص شده، مصرف کند.

هشدار‌ به سرمایه‌گذار: تجارت ارز به خاطر کسب حاشیه سود با ریسک زیادی همراه بوده و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. ممکن است با از دست دادن بخشی یا تمام سرمایه‌گذاری خود مواجه شوید، لذا نباید پولی را سرمایه‌گذاری کنید که توان از دست دادن آن را ندارید.